Cho thue xe mien trung gia re 2
Cho thue xe mien trung gia re
Sale 15%
Honda City - Chevrolet Cruze - Toyota Vios

Honda City - Chevrolet Cruze - Toyota Vios

Hiệu xe: Honda - Chevrolet - Toyota

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Trắng

Giá thuê: 1.500.000 VND - 2.000.000 VND

Xem chi tiết

Sale 15%
Honda Civic - Toyota Altis

Honda Civic - Toyota Altis

Hiệu xe: Honda - Toyota

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Bạc

Giá thuê: 1.500.000 VND - 2.000.000 VND

Xem chi tiết

Sale 15%
Toyota Camry - Mazda 6

Toyota Camry - Mazda 6

Hiệu xe: Toyota - Mazda

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Bạc-trắng

Giá thuê: 1.500.000 VND - 2.000.000 VND

Xem chi tiết

Sale 10%
BMW - Audi - Lexus - Mercedes C200

BMW - Audi - Lexus - Mercedes C200

Hiệu xe: BMW - Audi - Lexus - Mercedes

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe:

Giá thuê: 3.000.000 VND – 5.000.000 VND

Xem chi tiết

Sale 10%
BMW mui trần

BMW mui trần

Hiệu xe: BMW

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Trắng

Giá thuê: 3.000.000 VND – 5.000.000 VND

Xem chi tiết

Đặt xe trực tuyến tại đây

Họ và tên
Điện thoại
Email
Mục đích
Ngày đi
Ngày về
Nơi đi
Nơi đến
Chiều đi
Hiệu xe:
Loại xe