Cho thue xe mien trung gia re 2
Cho thue xe mien trung gia re
Xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ

Xe Hyundai Hi-Class

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Bạc - Đỏ

Giá thuê: 46.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Hyundai Aero Express  45 chỗ

Xe Hyundai Aero Express

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 45 chỗ

Màu xe: Bạc - Đỏ

Giá thuê: 46.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Hyundai Univer 45 chỗ

Xe Hyundai Univer

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 45 chỗ

Màu xe: Bạc - Đỏ

Giá thuê: 55.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Hyundai Aero Space 45 chỗ

Xe Hyundai Aero Space

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 45 chỗ

Màu xe: Bạc - Đỏ

Giá thuê: 45.000.000đ

Xem chi tiết

Đặt xe trực tuyến tại đây

Họ và tên
Điện thoại
Email
Mục đích
Ngày đi
Ngày về
Nơi đi
Nơi đến
Chiều đi
Hiệu xe:
Loại xe