Cho thue xe mien trung gia re 2
Cho thue xe mien trung gia re
Xe Honda Civic 5 chỗ

Xe Honda Civic 5 chỗ

Hiệu xe: CIVIC

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 Chỗ

Màu xe: Bạc,Đen

Giá thuê: 22.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Toyota Altis 5 chỗ

Xe Toyota Altis

Hiệu xe: TOYOTA

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Bạc,Đen

Giá thuê: 22.000.000đ

Xem chi tiết

Sale 10%
Xe Vios 5 chỗ

Xe Vios

Hiệu xe: Toyota

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: TRẮNG - ĐEN - BẠC

Giá thuê: 22.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Chevrolet Cruze 5 chỗ

Xe Chevrolet Cruze

Hiệu xe: Chevrolet

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Trắng - Bạc

Giá thuê: 22.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Camry 5 chỗ

Xe Camry

Hiệu xe: Toyota

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Đen, Trắng

Giá thuê: 32.000.000đ

Xem chi tiết

Xe BMW

Xe BMW

Hiệu xe: BMW 320i

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Trắng - Đen

Giá thuê: 45.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Mercedes - E200 5 chỗ

Xe Mercedes - E200

Hiệu xe: Mercedes

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Đen, Trắng

Giá thuê: 45.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Kia Forte 5 chỗ

Xe Kia Forte

Hiệu xe: KIA FORTE

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chổ

Màu xe: TRẮNG - ĐEN - BẠC

Giá thuê: 22.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Ford Escape 5 chỗ

Xe Ford Escape

Hiệu xe: Ford Escape

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Đen, Trắng

Giá thuê: 22.000.000đ

Xem chi tiết

Xe Ford Focus 5 chỗ

Xe Ford Focus

Hiệu xe: FORD FOCUS

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 5 chỗ

Màu xe: Đen, Trắng

Giá thuê: 22.000.000đ

Xem chi tiết

Đặt xe trực tuyến tại đây

Họ và tên
Điện thoại
Email
Mục đích
Ngày đi
Ngày về
Nơi đi
Nơi đến
Chiều đi
Hiệu xe:
Loại xe