Cho thue xe mien trung gia re 2
Cho thue xe mien trung gia re
Xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ

Xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Đỏ

Giá thuê: [2.800.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Xe Hyundai Aero Express 45 chỗ

Xe Hyundai Aero Express 45 chỗ

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Trắng - Đen

Giá thuê: [2.800.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Xe Hyundai Univer 45 chỗ

Xe Hyundai Univer 45 chỗ

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Trắng - Đen

Giá thuê: [3.000.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Xe Hyundai Aero Space 45 chỗ

Xe Hyundai Aero Space 45 chỗ

Hiệu xe: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Đỏ

Giá thuê: [2.800.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Đặt xe trực tuyến tại đây

Họ và tên
Điện thoại
Email
Mục đích
Ngày đi
Ngày về
Nơi đi
Nơi đến
Chiều đi
Hiệu xe:
Loại xe