Cho thue xe mien trung gia re 2
Cho thue xe mien trung gia re
Xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ

Xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ

Hiệu: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Đỏ

Giá thuê: [2.800.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Xe Hyundai Aero Express 45 chỗ

Xe Hyundai Aero Express 45 chỗ

Hiệu: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Trắng - Đen

Giá thuê: [2.800.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Xe Hyundai Univer 45 chỗ

Xe Hyundai Univer 45 chỗ

Hiệu: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Trắng - Đen

Giá thuê: [3.000.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Xe Hyundai Aero Space 45 chỗ

Xe Hyundai Aero Space 45 chỗ

Hiệu: HYUNDAI

Đời xe: 2015-2019

Kiểu xe: 35 - 45 chỗ

Màu xe: Đỏ

Giá thuê: [2.800.000vnd (áp dụng 2 TP: Đà Nẵng và Huế]

Xem chi tiết

Đặt xe trực tuyến tại đây

Họ và tên
Điện thoại
Email
Mục đích
Ngày đi
Ngày về
Nơi đi
Nơi đến
Chiều đi
Hãng xe
Loại xe